آدرس کانال دوست یابی در تلگرام

ادرس کانال در زیر  مشاهده کنید

https://telegram.me/joinchat/Ce01IDufuLyRJNV_OYSFFw

https://telegram.me/joinchat/Ce01IDzxgr5pVmk75AN-ew